KONYA TARİHÇESİ 2

 

 

Şehir içinde sondaj kuyuları açılarak içme suyu şebekesine ilave edilmiştir. 1953 yılında Göksu Hidroelektrik Santralı, ihale edilmiş ve 14.01.1959 tarihinde birinci kısmı işletmeye açılmıştır.

Belediye'nin bu dönemde on yıllık toplam bütçesi yaklaşık 330.000.000 TL'dir. On yıllık yatırımın bütçeye oranı, % 52'8'dir. Belediye hizmet sahası, 1967 yılında 191 km², 1971 yılında ise 197 km²'dir.

 

10.05.1966 tarihinde yeni şehir imar planı yaptırılmış, bu devrede şehrin çeşitli yerlerine sondaj kuyuları açılarak içme suyu şebekesine dahil edilmiştir. 1965 yılında asfalt şantiye tesisleri kurulmuştur.

 

1963 yılında İmar Müdürlüğü, 1967 yılında Armoni Mızıkası, 1970 yılında Otogar Müdürlüğü ve Fuar Müdürlüğü, 1971 yılında ise Bahçeler Müdürlüğü Belediye bünyesine katılmıştır. 1970 yılında Yeni Otogar ve Kültürpark hizmete açılmıştır. 1972 yılında Göksu Hidroelektrik Santrali, Türkiye Elektrik Kurumu'na devredilmiştir.

1968 yılında bugünkü Konya Milli Fuarı'nın nüvesini teşkil etmek üzere Kültürpark olarak temeli atılıp inşaatına başlanan Fuar Alanı, 1970 yılında tamamlanarak yeni ilavelerle 30 Ağustos 1970 tarihinde Kültürpark, 5 Ağustos 1971 tarihinde de I. Konya Milli Fuarı olarak hizmete açılmıştır. İlkin 45.000 m²'lik Fuar alanı, gördüğü rağbet ve halkın büyük ilgisinden dolayı 100.000 m²'ye çıkarılmıştır.

Önceki dönem ile birlikte bu yıllar altyapı yatırımlarına ağırlık verildiği, Gecekondu Önleme Bölgeleri'nin oluşturulmaya başlandığı ve şehrin gelişiminin batıya doğru kayışının hızlandığı yıllardır.

 

1973 yılında Koyunoğlu Müzesi, Belediye'ye devredilmiştir. 1977'de Adnan Menderes Toptancı Hali ve uzun yıllar Konya'ya hizmet verecek olan Konestaş Ekmek Fabrikası açılmıştır.

Yeni Konya Garajı da 1978'de hizmete girmiştir. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 25 Eylül 1980 tarihinde kabul edilen 2303 sayılı kanunla bütün belediye meclislerinin feshedilmesi ve belediye başkanlarının da görevden alınması üzerine Konya Valisi, Belediye Başkanlığı görevini de yürütmeye başlamıştır.

 

Milli Güvenlik Konseyi'nin 34 numaralı kararı ile "Ülkemizde hızlı nüfus artışı ve köyden kente göçün sonucu olarak büyük kentlerimizin yakınlarında teşekkül etmiş olan belediyelerin; aydınlatma, su, kanalizasyon ve ulaştırma gibi hizmetlerini yeterli bir şekilde halkımıza götürmediği ve kontrolün aksamasına neden olduğu" gerekçesiyle, bu durumdaki belediyelerin Sıkıyönetim Komutanlıkları'nın emirleri ile belediyelere bağlanması öngörülmüştür. Bu şekilde 2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 25 no'lu bildirisi ile uygun bulması sonucu Konya Belediyesi çevresinde bulunan Dere, Sille, Hocacihan Belediyeleri ile Kayacık, Tatlıcak, Saraçoğlu, Taşrakaraaslan, Elmacı, Yaylapınar, Hasanköy, Karahüyük, Yeni Kozağaç, Beybes, Hatip, Köyceğiz, Yazır Köyleri Konya Belediyesi'ne bağlanmıştır. Bu yerlerden Dere ve Sille Belediyeleri, Konya Belediyesi'nin Şube Müdürlüğü, diğerleri ise mahallesi haline getirilmiştir.

Bu ilhaklarla Belediye hizmet alanı 38.700 hektardan 77.600 hektara (mücavir alanla birlikte 128.600 hektar) çıkmış; merkez nüfus 329.139'dan 353.300'e yükselmiştir.

Milli Güvenlik Konseyi'nin 34 numaralı kararı daha sonra 08.12.1981 gün ve 2561 sayılı "Büyükşehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Yerlerinin Ana Belediyelere Bağlanmaları Hakkındaki Kanun" ile kesinleşmiştir.

Bu dönemde, 11 Eylül 1982 tarih ve 2705 sayılı yasa gereğince, ESO İşletmeleri Müessesesi'nin Elektrik Bölümü ile Dere Hidroelektrik Santrali 1 Kasım 1982 tarihinde güç kaybı bulunmayan ve 2000 yılına göre hazırlanan elektrik projesinin % 90 gerçekleştirilmiş bir elektrik şebekesi olarak TEK'e devredilmiştir.

1973 yılında devralınan Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 1984 yılında yeni binasında hizmete açılmıştır.

Mayıs 1986'da Siemens AG firmasına, Konya Raylı Sistem Projesi'nin yurtdışı malzeme ve mühendislik hizmetleri işi ihale edilmiştir. Aynı yıl yeni Belediye Hizmet Binası hizmete girmiştir.

 

GERİ              İLERİ